(Đang ở chế độ xem cho Nữ dùng Tay PHẢI)
Xem cho Nam
Nhìn bàn tay bạn và click chọn những ngón tay CÓ HOA TAY trên hình phía dưới sau đó :
Xem lại
Như thế nào được gọi là hoa tay ?
Hoa tay chính là hình dạng của các đường vân tay. ở đầu các ngón tay
+ Nếu vân tay có hình xoáy tròn, thì đấy là hoa tay
+ Nếu không có hình xoáy tròn mà hình vân đó lệch sang hướng khác thì đấy không phải hoa tayCó người có 10 hoa tay nhưng cũng có người không có hoa tay nào.
Khi xem bói thì Nam sẽ xem bằng tay trái(tả) , Nữ Nhân sẽ xem bằng tay phải (hữu)