• Xem hợp tuổi

    Tương tác Can Chi, ngũ hành xung hợp Mệnh, được mất của mùa sinh. Xem hợp tuổi trong kinh doanh…
  • Xem tuổi vợ chồng

    Hòa thuận là cái gốc của hạnh phúc gia đình, dương thuận âm nhu, can chi hòa hợp là cái nôi của chân hạnh phúc…
  • Chọn năm sinh con

    Xem tuổi sinh con là thực hiện so sánh ngũ hành, đánh giá can chi sinh hợp của cha mẹ và con cái để đạt đến chân hạnh phúc…